skip to main content

AANVULLENDE INFO


Aanvullende info

DUURZAAM BOUWEN


Duurzaam bouwen omvat vele aspecten en gaat verder dan het gebruik van ecologisch verantwoorde materialen, zoals bijvoorbeeld schapenwol als isolatiemateriaal in de spouwmuur. Duurzaam bouwen is bouwen met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Hierin zijn een aantal gebieden te benoemen:

  • Ecologie: Gebruik van ecologisch verantwoorde materialen, gebruik van niet eindige grondstoffen, materialen die bij de ontginning niet milieuvervuilend of –belastend zijn. Maar ook materialen die praktisch herbruikbaar zijn.
  • Energie: Rekening houden met een gunstig energieverbruik, zonder dat dit te koste gaat van de gezondheid van de bewoner of gebruiker. Kiezen voor duurzame, energiezuinige installaties. Rekening houden met de gebouworiëntatie, zoals zontoetreding en schaduwwerking van belendingen.
  • Onderhoud: Gebruik van materialen met een lange(re) levensduur; onderhoudsvriendelijke detailleringen, zonder dat er regelmatig milieubelastend onderhoud benodigd is.
  • Esthetiek: De villa een uitstraling geven die modegrillen overstijgt en kiezen voor materialen die er voor zorgen dat het gebouw mooi oud wordt. Een mooie villa heeft een langere levensduur.
  • Constructief: Zwaartekracht niet proberen te ontkennen door het maken van complexe constructies, maar logische oplossingen voor een (complexe) opgave. Bouwen volgens beproefde bouwmethodieken en met bekende bouwmaterialen vermindert faalrisico’s.
  • Bruikbaarheid: Afhankelijk van de veranderingen in samenleving (macro) en gezin (micro) dienen op eenvoudige wijze aanpassingen aan een villa te kunnen worden uitgevoerd. Een villa dient ‘levensloopbestendig’ te zijn.
Villa Delphia maakt vernieuwende en aansprekende ontwerpen. Villa Delphia denkt conceptmatig, onderzoekt en innoveert, zodat vernieuwende ideeën gerealiseerd kunnen worden. Hierdoor ontstaan villa’s en villaconcepten die functioneler en flexibeler zijn en dus beter voldoen aan de behoeften van de bewoner en duurzamer, gezonder en energiezuiniger zijn. Dit betekent dat een villa wordt uitgevoerd met goede plattegronden, slimme installaties, eenvoudige constructies en onderhoudsvriendelijke details en materialen. Duurzaam bouwen is denken in kwaliteit. Het mag niet verworden tot modegril of politiek item.

EPC-BEREKENINGEN


Energieprestatieberekening – Installatie advies op maat
Binnen de Bouwbesluitberekeningen, noodzakelijk voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, wordt reeds de verplichte energieprestatieberekening gemaakt. Hierin moeten eveneens keuzen worden gemaakt in de manier waarop de woning en de bijgebouwen worden verwarmd, gekoeld, geventileerd en de manier waarop warmtapwater wordt opgewekt.

EPC-berekening is slechts toetsmiddel
De EPC-berekening is echter enkel een toetsmiddel vanuit de overheid, deze berekening zegt niets over de exacte uitvoering van de installaties en de verwachte stookkosten. Vaak merken wij dat het voor u als opdrachtgever niet eenvoudig is om vroeg in het project al na te denken over de installaties, terwijl dit wel noodzakelijk is. VillaDelphia helpt u hierbij al, door altijd verschillende EPC-concepten met toelichting aan te bieden.
Naast de speciaal voor u samengestelde energieconcepten geven wij u informatie over bijvoorbeeld de infiltratiewaarde (luchtdichtheid) en een overzicht van de belangrijkste installaties zoals die nu op de markt aanwezig zijn. Samen met onze gespecialiseerde adviseur geven we u een zo volledig mogelijk overzicht.

EPC-Concepten
Voor de aanvraag van de omgevingsvergunning zijn, samen met de tekeningen, deze EPC-berekening noodzakelijk. Wij werken, in samenwerking met een gespecialiseerd adviseur, zonder enige meerprijs meerdere oplossingen uit om de EPC te halen. Wij noemen dit de ‘EPC-concepten’. Er zijn namelijk altijd meerdere oplossingen te bedenken om aan de eisen te voldoen. U hoeft dus niet vooraf te kiezen voor een bepaald systeem zoals bijvoorbeeld balansventilatie, een zonneboiler en/of een douche-WTW. Samen met u bepalen we de uitgangspunten en in overleg werken wij desgewenst de verschillende energieconcepten voor u uit.
De verschillende energieconcepten, bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten van de energieprestatieberekening worden in een overzicht naar u gestuurd. Bij deze informatie bieden wij u ook extra informatie aan over de verschillende soorten installaties.
Twijfelt u ondanks de EPC-concepten nog steeds over de keuze van uw installatie en zou u graag meer advies willen of een specifieker installatie hebben doorgerekend? Dan is het mogelijk om in samenwerking met onze gespecialiseerde adviseur een EPC-plus-berekening te laten maken.
De EPC-plus-berekening biedt u de mogelijk om samen met ons beter naar de invulling van de installaties te kijken in uw nieuwe woning. Binnen deze optie ondersteunen wij uw als opdrachtgever bij het maken van energietechnisch meest interessante keuze inzake de gebouwgebonden installaties. Belangrijkste vraag daarbij is: hoe komen wij tot een duurzame installatie die een hoge mate van comfort waarborgt en tegelijkertijd de stookkosten beperkt?
De werkwijze is als volgt:
  1. In een persoonlijk gesprek met onze energie-adviseur worden u wensen vertaald naar 2 á 3 verschillende installatieconcepten en worden al uw vragen met betrekking tot installaties en energiebesparing beantwoord.
  2. Het uiteindelijk installatieadvies stelt u beter in staat een keuze te maken voor de installaties van uw woning. Dit omdat er in tegenstelling tot normale EPC-berekening wordt gerekend met reële energieverliezen (bepaald middels een transmissieberekening). Hierdoor kan voor u een installatieadvies op maat worden opgesteld.
  3. Omdat de installatie specifiek voor u wordt doorgerekend worden in de EPC berekening nauwkeurigere invoerwaarden gehanteerd. Hierdoor kunt u mogelijk een besparing realiseren op andere belangrijke onderdelen binnen de EPC-berekening zoals isolatiewaarde, infiltratiewaarden etc.
  4. Op basis van het advies kunt u rechtstreeks offertes opvragen bij verschillende installateurs.
De kosten voor deze EPC-plus-berekening zijn afhankelijk van de omvang van het project. Wij informeren u graag hierover.