skip to main content
Disclaimer

DISCLAIMER


Villa Delphia heeft al het mogelijke gedaan om te waarborgen dat de informatie die via deze website op het internet wordt verschaft nauwkeurig is op het moment dat deze in de website wordt opgenomen.
Er kunnen zich echter onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor Villa Delphia dan zijn verontschuldigingen aanbiedt. Villa Delphia geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties daarin aan te brengen.

Villa Delphia is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website van Villa Delphia, en alleen de bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website van Villa Delphia. Villa Delphia is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade - van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook - ten gevolge van het gebruik van de informatie die - hetzij direct hetzij indirect - via de website van Villa Delphia wordt verkregen.

Villa Delphia is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
Bezoekers van de website van Villa Delphia en die informatie verschaffen aan Villa Delphia, gaan ermee akkoord dat Villa Delphia de informatie mag gebruiken op een manier die haar goeddunkt.