skip to main content

Het passiefhuis en de energiePLUSwoning


energiebewust wonen

Waarom een energiezuinige woning?
De verwachting is dat de energiekosten nog veel zullen stijgen, de energierekening wordt dus ieder jaar hoger. Dus als je zelf een huis gaat bouwen is het verstandig om hiermee rekening te houden. Met een relatief geringe extra investering kunnen heel veel maatregelen worden genomen om de energierekening omlaag te krijgen en ook het wooncomfort te vergroten.

De zon is een prachtige warmtebron die in een belangrijk deel van de warmtebehoefte kan voorzien. Een passiefhuis houdt hier rekening mee en is daarom zon-georiënteerd, heeft een uitgekiend ontwerp, een zeer goed geïsoleerde schil en een effectieve kierdichting. De warmte kan in een koude periode nauwelijks ontsnappen en de woning blijft in de zomer aangenaam koel. Door de zeer geringe hoeveelheid energie die dan nog nodig is om de ruimten warm en comfortabel te houden is een conventioneel verwarmingssysteem overbodig.

Wil een woning het predicaat “passiefhuis” krijgen dan moet het aan vele eisen voldoen. De belangrijkste eisen van een passiefhuis zijn dat het energieverbruik voor ruimteverwarming kleiner moet zijn dan 15 kWh.m2/jaar en het verwarmingsvermogen lager moet zijn dan 10 W.m2/jaar. Om een gevoel bij het verbruik te krijgen: bij gasverwarming is omgerekend ongeveer 1 m3 gas nodig om 10 kWh energie te leveren.
Passief bouwen is de afgelopen 15 jaar, met name in het buitenland, in een stroomversnelling geraakt. Zo zijn er reeds vele passsiefhuizen gebouwd met name in Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Zwitserland. Ook in Nederland zijn rond 2008 de eerste passiefhuizen gebouwd. De bewustwording groeit en daarom ook de belangstelling voor passiefbouw. Ook zijn er al concepten ontwikkeld voor renoveren op passiefhuis-niveau. Niet zonder trots hebben wij één van de eerste Nederlandse passiefhuizen mogen ontwerpen en begeleiden tijdens het bouwproces.

Een energiePLUSwoning gaat nog een stap verder in de ontwikkeling: de woning kan zelf meer energie opwekken dan dat er wordt verbruikt. Er is dus een overschot.
Het uitgekiende ontwerp van het passiefhuis wordt aangevuld met voldoende zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit en warm water.

Een passiefhuis en een energiePLUShuis behoeven dan wel een hoger investeringsbudget, maar de meerkosten zullen door de stijgende energieprijzen snel worden terugverdiend.
De eventuele kosten voor energieverbruik zijn geen punt van zorg meer voor het woonbudget. Hierdoor zal de woning zich onderscheiden van een woning die “slechts” voldoet aan het Bouwbesluit. Als in 2020 alle nieuw te bouwen woningen energieneutraal moeten zijn zullen naar verwachting de bestaande woningen in waarde dalen. Hierop anticiperen is de beste investering.